Accueil > Dossiers > Turquie-Kurdistan > Campagne Rojava

Campagne Rojava

20 septembre 2015

Revolutionaire Solidariteit met Rojava !

Other languages : DE, EN, FR, IT, NL, BZH

 1. Doe een gift
 2. Oproep
 3. Deelnemers
 4. Wat zijn "Hemostatische verbanden"
 5. Wat is het Internationale Vrijheid Bataljon ?
 6. Een historische continuïteit voor Rode Hulpe
 7. Materialen
 8. Facebook

Youtube, Vimeo, VidMe

Revolutionaire Solidariteit met Rojava ! Revolutionaire Solidariteit met Rojava !


Neem deel aan deze inzameling en stuur uw gift :
IBAN : BE09 0016 1210 6957 - BIC : GEBA BE BB - Communicatie : « Rojava   ».


De oproep

In het hartje van het Midden-Oosten, is de bevolking van Rojava   (Syrisch Koerdistan) in opstand tegen de reactionaire krachten die de regio gedurende decennia onderdrukken. Na de bevrijding van Rojava   van Daesh, blijkt dat de inwoners en de talrijke revolutionaire buitenlandse strijders, die hulp boden in die strijd, ongerustheid bezorgen aan de Amerikaanse imperialisten, de NAVO en alle reactionaire en fascistische regimes in het Midden-Oosten : Turkije, Saoedi-Arabië en Iran. Deze grijpen nu in door bombardementen of inmenging, ze repliceren de strategieën die tot de oprichting van vele islamitische groepen zoals Daesh, Al Qaeda of Al Nusra geleid hebben ; golems die ontsnapt zijn aan de controle van de kapitalistische landen die hen in eerste instantie vorm gegeven hebben.

Ondanks de dodelijke bomaanslagen, het bombarderen van burgers, massale arrestaties van revolutionairen, voortdurende aanvallen op de populaire guerrilla’s en kapitalistisch afdingen, hebben de volksvijanden het enorm moeilijk de bevrijdingsstrijd te onderdrukken. Deze bevrijdingsstrijd wordt door de bevolking van Rojava  , Koerdistan en het hele Midden-Oosten gevoerd, maar het zijn vooral de gewapende vrouwen van Rojava   die de ergste nachtmerrie van de islamisten zijn.

Na steun te hebben gezocht bij haar gebruikelijke en historische bondgenoten : VS, NAVO, EU, VN, sociaal-democratische en reactionaire regimes, heeft Turkije een brede en repressieve campagne ondernomen doorheen de Koerdische gebieden in Turkije, Irak en Syrië, met als belangrijkste doel de revolutionaire aspiraties van de onderdrukte volkeren van Rojava   te saboteren.

Help het Internationaal B evrijdingsbataljon bestaande uit communistische, anarchistische en antifascistische strijders die Rojava   verdedigen in de geest van de Internationale Brigades in Spanje in 1936. Laten we ze een politieke en materiële steun bieden door de financiering van hemostatische verbanden. 60% van de slachtoffers van schotwonden sterven door bloeding tijdens het wachten om hulp : deze verbanden stoppen de bloeding snel en kosten $40 stuk.

Steun de strijd van de revolutionaire volkeren van Rojava   en elders tegen de islamisten, de VS, de NAVO en alle reactionaire staten !

Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava


Deelnemers aan deze campagne

Secours Rouge (BE)
OCML Voie Prolétarienne
Alternative Libertaire Bruxelles
Sosyalist Kadınlar Birliği
Belçika Göçmenler Kolektifi
Emek ve Özgürlük Cephesi
Coordination Action Antifasciste (FR) (AFA Marseille, AFA Paris-Banlieue, AFA Tolosa, AFA NP2C, AFA La Roche sur Yon, Ipeh Antifaxista)
Plateforme Voix des Prisonniers
Bretagne en luttes / Breizh o stourm
Arbeitskreis Solidarität
Zusammen Kämpfen Stuttgart
Revolutionären Aufbau
Rote Hilfe (CH)
Revolutionäre Jugend Gruppe Bern
Anarchistische Gruppe Bern
Revolutionäre Jugend Zürich
RAGE - Réseau d’Agitation Genève - Réseau Antifasciste
ROCML
JCML
Unité Communiste Lyon
YDG Schweiz
Groupe Antifasciste Lyon et Environs

Uw organisatie ?

Alle kosten van deze campagne (afdrukken van posters, flyers, websites...) worden door de organisatoren ondersteund : elke ontvangen euro gaat integraal naar Rojava  .


Wat zijn "Hemostatische verbanden"

Premier achat de Celox. Premier achat de Celox.
Notre Celox au Rojava Notre Celox au Rojava
Notre Celox au Rojava Notre Celox au Rojava

CELOX is een nieuw hemostatisch product te gebruiken in noodsituatie. CELOX kan zelfs potentieel dodelijke bloedingen snel stoppen. Makkelijk te gebruiken, veilig en uiterst effectief, CELOX redt levens. Gemengd met bloed, vormt Celox een soort gel die de resistentie van een klonter in minder dan 30 seconden evenaard en werkt onafhankelijk van het normale proces van stolling van het lichaam. Klinische proeven, uitgevoerd door de US Navy,hebben bewezen dat Celox het enige product is dat 100% overleving kan bezorgen.

De veiligheid van Celox werd getest volgens de normen van klasse III van de CE-markering. Celox bestaat uit chitosan, catabolisatie door lysozym, een menselijke enzym, en glucosamine, suiker normaal aanwezig in het lichaam.
CELOX is voorgeschreven voor matige tot ernstige, bloedingen, bloedingen van slag- en/of ader, oppervlakkige en diepe wonden, wonden aan de schedel, het gezicht en de hals.

Het gebruik van Celox in de wond stopt bloedverlies door de vorming van een gelklonter, danzij de bindende werking van Celox op het oppervlak van de erytrocyten. Nieuwe versies van CELOX gaas en CELOX gaas ’Z’ FOLD combineren de werking van de hemostatische korrels en de van de strip teneinde het bloedverlies die rechtstreeks het leven van de patiënt in gevaar brengt onder controle te houden.


Wat is het Internationale Vrijheid Bataljon ?

Het Internationale Vrijheid Bataljon (International Freedom
Batallion, IFB)
is een onafhankelijk bataljon bestaande uit revolutionairen komende van Turkije, Europa en elders met de bedoeling de revolutie van Rojava   te verdedigen en stelt zich op als een onafhankelijke troepenmacht naast YPG  /YPJ/QSD  .

Opgericht 10 juni 2015, op initiatief van de MLKP   (communistische marxistisch-leninistische partij van Turkije en Koerdistan) naar het model van de Internationale Brigades die de Spaanse revolutie van 1936 verdedigden, en kregen het gezelschap van verschillende andere communistisch revolutionaire groepen (onder andere TKPML/Tikko  , MLSPB-DC, RC, TKEP/L, ΕΣΔΑ), communisten en anarchisten, alsmede door niet-gebonden revolutionairen verenigd in het BÖG (Verenigde bevrijdingskrachten). Deze groepen en individuen komen van verschillende links revolutionaire politieke stromingen : marxisme-leninisme, hoxhaisme, maoïsme, anarchisme, trotskisme,...

Sinds de oprichting, hebben de troepen van IFB op alle fronten van Rojava   gevochten (met uitzondering van Afrin),en hielpen zo de Koerdische krachten Daesh, en andere islamitische groepen die aktief zijn in de regio, te verslaan.


Rode hulp in deze campagne : een historische continuïteit

Le SRI dans la guerre d'Espagne : à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire Le SRI dans la guerre d’Espagne : à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire

Op dezelfde manier dat de inzet van de vrijwilligers van het internationaal bevrijdingsbataljon aan de Rojava   verwijst naar de ervaring van de Internationale Brigades in Spanje, ligt de continuiteit van de inzet van de internationale rode hulp (en dus ook onze Belgische afdeling) in de verwijzing naar de bijstand aan het internationale bataljon in 1936-39 die rode hulp kon bieden aan Republikeins Spanje.
Rode Hulp financierde namelijk, de uitrusting van ziekenwagens en ziekenhuizen –personeel ten behoeve van de anti-fascistische strijders.


manifestation en solidarité avec les internationalistes espagnols manifestation en solidarité avec les internationalistes espagnols

Tags de cet article: - Nos sources
20 septembre 2015

Campagna di sostegno al Battaglione Internazionale di Liberazione del Rojava

Other languages : DE, EN, FR, IT, NL, BZH

 1. Fate un dono
 2. L’appello
 3. Partecipanti
 4. Circa i prodotti emostatici
 5. Che cosa é il Battaglione Internazionale di Liberazione ?
 6. Una continuità storica per il Soccorso Rosso
 7. Materiale
 8. Ultime notizie della campagna
 9. Facebook

Youtube, Vimeo, VidMe


Partecipate alla colletta inviando i vostri doni :
IBAN : BE09 0016 1210 6957 - BIC : GEBA BE BB - Comunicazione : « Rojava   ».


Testo di appello della campagna

Nel cuore del Medio-Oriente, le popolazioni del Rojava   si sono sollevate contro le forze reazionarie che opprimono la regione da decenni. Dopo aver liberato il Rojava   da Daesh, gli abitanti del Rojava   e i numerosi rivoluzionari stranieri che sono venuti per sostenerli, inquietano gli imperialisti americani e la NATO, così come i regimi reazionari e fascisti del Medio-Oriente : la Turchia, L’Arabia Saudita e l’Iran. Tutti ormai intervengono con bombardamenti o iingerenze, riproducendo le strategie che hanno portato alla creazione di numerosi gruppi islamisti come Daesh, Al Qaïda o Al Nosra, dei golem che sono scappati al controllo dei paesi che li hanno forciati.

Che sia con gli attentati suicidi, con i bombardamenti dei civili, con gli arresti massivi di militanti rivoluzionari, con gli attacchi permanenti contro le guerriglie popolari o con i mercanteggiamenti capitalisti, i nemici del popolo hanno sempre più difficoltà ha fermare la lotta di liberazione che hanno iniziato le popolazioni del Rojava  , del Kurdistan e di tutto il Medio-Oriente, e in particolare le donne armate del Rojava   che sono il peggior incubo degli islamisti.

Dopo essersi circondata dei soliti e storici alleati : USA, NATO, Unione Europea, ONU, socialdemocratici e regimi reazionari, la Turchia a intrapreso una grande campagna di repressione sui territori kurdi in Turchia, in Irak e in Siria, con l’obbiettivo principale di sabotare le ambizioni rivoluzionarie dei popoli oppressi del Rojava  .

Aiutiamo il Battaglione Internazionale di Liberazione che raggruppa dei combattenti comunisti, anarchici e antifascisti venuti a difendere il Rojava   con lo spirito delle Brigate Internazionali della Spagna del 1936. Diamo loro un sostegno politico a materiale finanziando delle garze emostatiche. Il 60% dei feriti da proiettili muoiono di emorragia aspettando di essere medicati : queste garze stoppano rapidamente l’emorragia e costano 40$ l’unità.

Sosteniamo la lotta per la rivoluzione dei popoli del Rojava   e di altrove, contro gli islamisti, gli USA, la NATO e gli stati reazionari.

Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava


Partecipanti alla campagna

Secours Rouge (BE)
OCML Voie Prolétarienne
Alternative Libertaire Bruxelles
Sosyalist Kadınlar Birliği
Belçika Göçmenler Kolektifi
Emek ve Özgürlük Cephesi
Coordination Action Antifasciste (FR) (AFA Marseille, AFA Paris-Banlieue, AFA Tolosa, AFA NP2C, AFA La Roche sur Yon, Ipeh Antifaxista)
Plateforme Voix des Prisonniers
Bretagne en luttes / Breizh o stourm
Arbeitskreis Solidarität
Zusammen Kämpfen Stuttgart
Revolutionären Aufbau
Rote Hilfe (CH)
Revolutionäre Jugend Gruppe Bern
Anarchistische Gruppe Bern
Revolutionäre Jugend Zürich
RAGE - Réseau d’Agitation Genève - Réseau Antifasciste
ROCML
JCML
Unité Communiste Lyon
YDG Schweiz
Groupe Antifasciste Lyon et Environs

Per raggiungere la campagna, contattateci !

Tutti i costi della campagna (impressioni dei manifesti, flyers, siti web...) sono presi a carico dagli organizzatori : ogni euro raccolto andrà al Rojava  .


Circa le « garze omeostatiche »

Premier achat de Celox. Premier achat de Celox.
Notre Celox au Rojava Notre Celox au Rojava
Notre Celox au Rojava Notre Celox au Rojava

Il CELOX é un nuovo prodotto emostaticod’urgenza. Il CELOX puó stoppare rapidamente anche le emorragie potenzialmente mortali. Facile da utlizzare, molto sicuro e estremamente efficace, il CELOX salva delle vite. Mischiato al sangue, il CELOX forma un gel resistente come un coaugulo in meno di 30 secondi. Agissce indipendentemente dai processi normali di coagulazione dell’organismo. Durante le prove cliniche condotte dalla Marina US, il CELOX é stato il solo prodotto ad apportare 100% di salvezza.

La sicurezza del CELOX é stata testata secondo gli standard esigenti di classe III del marchi CE. Il CELOX é composto di chitosan, catabolizzato dal lisozima, un enzima umano, in glucosamina, succhero normalmente ritrovato nell’organismo. CELOX é indicato per tutte le emorragie moderate o severe, le emorragie delle arterie e delle vene, le ferite superficiali e profonde, le ferite del cranio, della faccia e del collo.

L’introduzione del CELOX nella ferita stoppa la perdita di sangue grazie alla formazione di un coaugulo sotto forma di gel, grazie al legame di CELOX sulla superficie degli eritrociti. Le nuove versioni CELOX Guaze e CELOX Guaze « Z » FI+OLD combinano l’azione dei granuli emostatici e delle bende per controllare la perdita di sangue che mette direttamente la vita del paziente in pericolo.


Che cosa é il Battaglione Internazionale di Liberazione ?

Il Battaglione Internazionale di Liberazione (International Freedom Batallion, IFB) é un battaglione indipendente composto di rivoluzionari venuti dalla Turchia, dall’Europa e da altrove per difendere la rivoluzione del Rojava   posizionandosi come forza indipendente affianco dei YGP/YPJ/QSD  .

Fondate il 10 giugno del 2015 all’iniziativa del MLKP   (Partito Comunista Marxista-Leninista in Turchia e nel Kurdistan) sul modello delle Brigate Internazionali che difesero la rivoluzione spagnola nel 1936, é stata raggiunta da altri numerosi gruppi rivoluzionari ( tra gli altri TKPML/Tikko  , MLSPB-DC, RC, TKEP/L, ΕΣΔΑ) comunisti e anarchici, e da rivoluzionari non inquadrati in nessuna struttura specifica che si sono raggrupati nella BOG (Forze Unite di Liberazione). Questi gruppi e individui provengono da diverse correnti politiche della sinistra rivoluzionaria : marxismo-leninismo, hoxhaismo, maoismo , anarchismo, trotskysmo,…

Dalla sua fondazione, l’IFB ha combattuto su tutti i fronti del Rojava   (all’eccezione d’Afrin), aiutando le forze kurde a sconfiggere Daesh e altri gruppi islamisti attivi nella regione.


Il Soccorso Rosso in questa campagna : una continuità storica

Le SRI dans la guerre d'Espagne : à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire Le SRI dans la guerre d’Espagne : à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire

Alla stessa maniera che l’ingaggio volontario del Battaglione Internazionale di Liberazione del Rojava   richiama l’esperienza delle Brigate Internazionali in Spagna, l’ingaggio risoluto del Soccorso Rosso Internazionale ( e cosi la nostra sezione belga) nell’aiutare il Battaglione Internazionale é nella continuità dell’aiuto apportato nel 1936-39 dal Soccorso Rosso alla Spagna repubblicana. Il Soccorso Rosso aveva finanziato, fornito il materiale e il personale di ambulanze e degli ospedali per i combattenti antifascisti.


Ultimi aggiornamenti

Sfortunatamente, non possiamo provvedere mettere gli aggiornamenti in tutte le lingue. Potete trovare ogni aggiornamento sulla versione francese di questa pagina.

Tags de cet article: - Nos sources
20 septembre 2015

Solidaritätskampagne mit dem Internationalen Freiheitsbataillion in Rojava

Other languages : DE, EN, FR, IT, NL, BZH

 1. Spenden
 2. Aufruf
 3. Teilnehmende Organisationen
 4. Über die blutungsstoppenden Pflaster
 5. Was ist das Internationale Freiheitsbataillon ?
 6. Die Rote Hilfe in dieser Kampagne : eine historische Kontinuität
 7. Materials
 8. Last Updates
 9. Facebook

Youtube, Vimeo, VidMe


Spenden :
IBAN : BE09 0016 1210 6957 - BIC : GEBA BE BB - Kommunikation : « Rojava   ».


Kampagnen-Aufruf

Im Herzen des Nahen Ostens hat sich 2012 die Bevölkerung von Rojava   (syrischer Teil Kurdistans) gegen die reaktionären Kräfte erhoben, welche die Region seit Jahrzehnten unterdrückten. Rojava   ist seitdem eine selbstverwaltete Region, in der die gesamte Bevölkerung inklusive aller Minderheiten in die Gestaltung der Gesellschaft durch Rätestrukturen miteinbezogen ist. Rojava   wurde von Beginn an vom Islamischen Staat und anderen reaktionären Kräften angegriffen. Heute ist Rojava   größtenteils vom Daesh (IS) befreit, wird jedoch weiterhin von reaktionären und faschistischen Mächten bedroht.

Die Präsenz der imperialistischen Mächte beunruhigt zunehmend die lokale Bevölkerung. Auf der einen Seite die USA und die NATO und auf der anderen Russland als Unterstützer des Assad-Regimes, versuchen in der Region ihre Interessen durchzusetzen. Hinzu kommen die umliegenden reaktionären Regime : Die Türkei, Saudi-Arabien, Irak sowie der Iran.

Weder durch mörderische Attentate, Bombardements der Zivilbevölkerung, Massenverhaftungen von Revolutionären, permanente Angriffen auf die Guerillas noch durch den kapitalistischen Handel kann der Befreiungskampf der Völker von Rojava  , von Kurdistan und vom ganzen Nahen Osten aufgehalten werden. Gerade die bewaffnet kämpfenden Frauen in Rojava   sind der grösste Albtraum der Islamisten.
Helfen wir den FreiheitskämpferInnen der YPG  , der YPJ, des Internationalen Freiheitsbataillons (IFB), das verschiedene kommunistische, anarchistische und antifaschistische Kämpfer vereint, oder des neu gegründeten Antifascist Internationalist Tabur (AIT), die zusammen mit anderen Rojava   verteidigen.

Unterstützen wir sie sowohl politisch als auch materiell, indem wir ihnen blutstillende Wundauflagen des Typs „Celox“ besorgen. 60 % der Schusswunden-Verletzten sterben durch Blutungen während sie auf ihre Behandlung warten. Diese Auflagen stoppen die Blutungen schnell und kosten pro Stück 80 Euro. Die Celox Verbände werden an die KämpferInnen an der Front durch die zuständigen medizinischen Einheiten verteilt.
Unterstützt die Kampagne und Rojava  , indem ihr Geld auf das Konto der Roten Hilfe Schweiz CH82 0900 0000 8555 9939 2 mit dem Vermerk : „Celox“ überweist.
Solidarität mit Rojava   ! Unterstützt den Kampf für die Revolution der Völker in Rojava   und anderswo, gegen die Islamisten und die imperialistischen Staaten !

Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava


Teilnehmende Organisationen

Secours Rouge (BE)
OCML Voie Prolétarienne
Alternative Libertaire Bruxelles
Sosyalist Kadınlar Birliği
Belçika Göçmenler Kolektifi
Emek ve Özgürlük Cephesi
Coordination Action Antifasciste (FR) (AFA Marseille, AFA Paris-Banlieue, AFA Tolosa, AFA NP2C, AFA La Roche sur Yon, Ipeh Antifaxista)
Plateforme Voix des Prisonniers
Bretagne en luttes / Breizh o stourm
Arbeitskreis Solidarität
Zusammen Kämpfen Stuttgart
Revolutionären Aufbau
Rote Hilfe (CH)
Revolutionäre Jugend Gruppe Bern
Anarchistische Gruppe Bern
Revolutionäre Jugend Zürich
RAGE - Réseau d’Agitation Genève - Réseau Antifasciste
ROCML
JCML
Unité Communiste Lyon
YDG Schweiz
Groupe Antifasciste Lyon et Environs

Kontaktiert uns zum mitmachen !


Über die blutungsstoppenden Pflaster

Premier achat de Celox. Premier achat de Celox.
Notre Celox au Rojava Notre Celox au Rojava
Notre Celox au Rojava Notre Celox au Rojava

CELOX ist ein neues blutungsstoppendes Notfallmedikament. CELOX kan auch potentiell tödliche Blutungen schnell stoppen. Es ist einfach einzusetzen, sicher und sehr effektiv. Es rettet Leben. Mit Blut vermischt, bildet CELOX innerhalb von 30 Sekunden ein Gel, das wie ein Gerinnsel wirkt. Es wirkt unabhängig der normalen Blutgerinnung. In klinischen Studien de US-Marines war das CELOX das einzige Produkt, das zu 100% Überleben führte.

Die Sicherheit von CELOX wurde nach den Standarts der Stufe III der CE-Kennzeichnung getestet. CELOX besteht aus Chitosan, das von Lysozym, einem menschlichen Enzym, in Glucosamin umgewandelt wird. CELOX eignet sich für jede Blutung, sowohl schwach als stark, arterielle oder venöse Blutungen, oberflächliche und tiefe Wunden, Kopf-, Gesichts oder Halswunden.

Die Applikation von CELOX in eine Wunde stoppt Blutverluste durch ein Blutgerinnsel aus Gel, da das CELOX an die Oberfläche der roten Blutkörperchen bindet. Die neuen Produkte CELOX Gauze und CELOX Gauze "Z" FOLD kombinieren die Blutgerinnung und den Verband, die wichtig sind, um Blutverluste einzuschränken.


Was ist das Internationale Freiheitsbataillon ?

Das internationale Freiheitsbataillon (International Freedom Batallion, IFB) ist ein unabhäniges Bataillon, das aus verschiedenen Revolutionären aus der Türkei, aus Europa und anderwo besteht. Ziel ist es, die Revolution in Rojava   zu verteidigen. Dazu positioniert sich das IFB als unabhängige Kraft an der Seite der YPG  /YPJ/QSD  .
Es wurde am 10. Juni 2015 von der MLKP   (Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei in der Türkei und Kurdistan) mit dem Vorbild der Internationalen Briganden im Spanischen Bürgerkrieg 1936 gegründet. Andere revolutionäre kommunistische und anarchistische Gruppen haben sich angeschlossen (unter anderem TKPML/Tikko  , MLSPB-DC, RC, TKEP/L, ΕΣΔΑ) und auch nicht-organisierte Revolutionäre, die sich in der BÖG zusammengeschlossen haben. Diese Gruppen und Einzelpersonen kommen aus verschiedenen politischen Strömungen der revolutionären Linken : Marxismus-Leninismus, Hoxaismus, Maoismus, Anarchismus, Trotzkismus, ...

Seit der Gründung hat das IFB an allen Fronten in Rojava   gekämpft (ausser in Efrin) und den kurdischen Kräften geholfen den Daesh und anderen islamistischen Gruppen Niederlagen zuzufügen.


Die Rote Hilfe in dieser Kampagne : eine historische Kontinuität

Le SRI dans la guerre d'Espagne : à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire Le SRI dans la guerre d’Espagne : à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire

So wie das Engagement der Freiwilligen des Internationalen Feiheitsbataillon in Rojava   an die Freiwilligen der Internationalen Briganden in Spanien erinnert, steht das entschlossene Engagement der Roten Hilfe International in Kontinuität der Unterstützung der spanischen Republik 1936-39 durch die Rote Hilfe. Die Rote Hilfe hatte damals vor allem die Finanzierung, Material und Personal für Ambulanzen und Spitäler für die antifaschistischen Kämpfer gestellt.

Tags de cet article: - Nos sources
20 septembre 2015

Campagne de Soutien au Bataillon International de Libération au Rojava

Other languages : DE, EN, FR, IT, NL, BZH

 1. Faites un don
 2. L’appel
 3. Participants
 4. A propos des produits hémostatiques
 5. Qu’est-ce-que le Bataillon International de Libération ?
 6. Une continuité historique pour le SR
 7. Materiels
 8. Facebook

Youtube, Vimeo, VidMe


Participez à cette récolte en envoyant vos dons :
IBAN : BE09 0016 1210 6957 - BIC : GEBA BE BB - Communication : « Rojava   ».


Texte d’appel de la campagne

Au coeur du Moyen-Orient, les populations du Rojava   se sont soulevées contre les forces réactionnaires qui oppressent la région depuis des décennies. Après avoir libéré le Rojava   de Daesh, les habitants du Rojava   et les nombreux révolutionnaires étrangers qui sont venus les soutenir inquiètent à présent les impérialistes américains et l’OTAN, ainsi que les régimes réactionnaires et fascistes du Moyen-Orient : la Turquie, l’Arabie Saoudite et l’Iran. Tous à présent interviennent par bombardements ou ingérence, reproduisant les stratégies qui ont abouti à la création de nombreux groupes islamistes comme Daesh, Al Qaïda ou Al Nosra, des golems qui ont échappé au contrôle des pays capitalistes qui les ont façonnés.

Que ce soit par les attentats meurtriers, par les bombardements de civils, par les arrestations massives de militants révolutionnaires, par les attaques permanentes contre les guérillas populaires ou par les marchandages capitalistes, les ennemis du peuple ont bien du mal à arrêter la lutte de libération qu’ont entreprises les populations du Rojava  , du Kurdistan et de tout le Moyen-Orient, et particulièrement les femmes armées du Rojava   qui sont le pire cauchemar des islamistes.

Après s’être entourée de ses alliés habituels et historiques : USA, OTAN, Union Européenne, ONU, social-démocrates et régimes réactionnaires, la Turquie a entrepris une large campagne de répression à travers les territoires kurdes en Turquie, en Irak et en Syrie, avec pour objectif prioritaire de saboter les ambitions révolutionnaires des peuples opprimés du Rojava  .

Aidons le Bataillon International de Libération qui regroupe des combattants communistes, anarchistes et antifascistes venus défendre le Rojava   dans l’esprit des Brigades Internationales de l’Espagne de 1936. Apportons leur un soutien politique et matériel en finançant des pansements hémostatiques. 60% des blessés par balle meurent d’hémorragie en attendant d’être pris en charge : ces pansements stoppent l’hémorragie rapidement et coûtent 40$ l’unité.

Soutien à la lutte pour la révolution des peuples du Rojava   et d’ailleurs, contre les islamistes, les USA, l’OTAN et les états réactionnaires !

Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava


Participants à la campagne

Secours Rouge (BE)
OCML Voie Prolétarienne
Alternative Libertaire Bruxelles
Sosyalist Kadınlar Birliği
Belçika Göçmenler Kolektifi
Emek ve Özgürlük Cephesi
Coordination Action Antifasciste (FR) (AFA Marseille, AFA Paris-Banlieue, AFA Tolosa, AFA NP2C, AFA La Roche sur Yon, Ipeh Antifaxista)
Plateforme Voix des Prisonniers
Bretagne en luttes / Breizh o stourm
Arbeitskreis Solidarität
Zusammen Kämpfen Stuttgart
Revolutionären Aufbau
Rote Hilfe (CH)
Revolutionäre Jugend Gruppe Bern
Anarchistische Gruppe Bern
Revolutionäre Jugend Zürich
RAGE - Réseau d’Agitation Genève - Réseau Antifasciste
ROCML
JCML
Unité Communiste Lyon
YDG Schweiz
Groupe Antifasciste Lyon et Environs

Pour rejoindre la campagne, contactez nous !

Tous les frais de cette campagne (impression des affiches, flyers, sites web...) sont pris en charge par les organisateurs : chaque euro récolté ira au Rojava  .


A propos des "pansements hémostatiques"

Premier achat de Celox. Premier achat de Celox.
Notre Celox au Rojava Notre Celox au Rojava
Notre Celox au Rojava Notre Celox au Rojava

Le CELOX est un nouveau produit hémostatique d’urgence. Le CELOX peut stopper même les hémorragies potentiellement létales rapidement. Facile à utiliser, très sûr et extrêmement efficace, le CELOX sauve des vies. Mélangé au sang, le Celox forme un gel résistant comme un caillot en moins de 30 secondes. Il agit indépendamment des processus normaux de coagulation de l’organisme. Lors des essais cliniques menés par la Marine US, le Celox a été le seul produit à apporter 100% de survie.

La sécurité du Celox a été testée selon les standards exigeants de classe III du marquage CE. Le Celox est composé de chitosan, catabolisé par le lysozyme, une enzyme humaine, en glucosamine, sucre normalement retrouvé dans l’organisme.
CELOX est indiqué pour toute hémorragie modérée à sévère, les hémorragies artérielles ou veineuses, les plaies superficielles et profondes, les plaies du crâne, de la face et du cou.

L’introduction du Celox dans la plaie stoppe les pertes sanguines grâce à la formation d’un caillot sous forme de gel, par la liaison de Celox sur la surface des érythrocytes.
Les nouvelles versions CELOX Gauze et CELOX Gauze "Z" FOLD combinent l’action des granulés hémostatiques et de la bande pour contrôler la perte de sang qui met directement la vie du patient en danger.


Qu’est-ce-que le Bataillon International de Libération ?

Le Bataillon International de Libération (International Freedom Batallion, IFB) est un bataillon indépendant composé de révolutionnaires venus de Turquie, d’Europe et d’ailleurs pour défendre la révolution du Rojava   en se positionnant comme une force indépendante aux côtés des YPG  /YPJ/QSD  .

Fondée le 10 juin 2015 à l’initiative du MLKP   (Parti Communiste Marxiste-Léniniste en Turquie et au Kurdistan) sur le modèle des Brigades Internationales qui défendaient la révolution espagnole en 1936, elle a été rejointe par plusieurs autres groupes révolutionnaires (Entre autres TKPML/Tikko  , MLSPB-DC, RC, TKEP/L, ΕΣΔΑ) communistes et anarchistes, ainsi que par des révolutionnaires non-encartés qui se sont regroupés dans les BÖG (Forces Unies de Libération). Ces groupes et individus sont issus de divers courants politiques de la gauche révolutionnaire : marxisme-léninisme, hoxhaisme, maoïsme, anarchisme, trotskysme,...

Depuis sa fondation, l’IFB a combattu sur tous les fronts du Rojava   (à l’exception d’Afrin), aidant les forces kurdes à mettre en échec Daesh et d’autres groupes islamistes actifs dans la région.


Le Secours Rouge dans cette campagne : une continuité historique

Le SRI dans la guerre d'Espagne : à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire Le SRI dans la guerre d’Espagne : à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire

De la même manière que l’engagement des volontaires du Bataillon International de libération au Rojava   renvoie à l’expérience des Brigades Internationales en Espagne, l’engagement résolu du Secours rouge international (et ainsi notre section belge) dans l’aide au Bataillon international est dans la continuité de l’aide apportée en 1936-39 par le Secours rouge à l’Espagne républicaine. Le Secours rouge avait notamment financé, fournit le matériel et le personnel d’ambulances et d’hôpitaux pour les combattants antifascistes.


manifestation en solidarité avec les internationalistes espagnols manifestation en solidarité avec les internationalistes espagnols

Tags de cet article: - Nos sources
20 septembre 2015

Solidarity campaign with the International Freedom Battalion in Rojava

Other languages : DE, EN, FR, IT, NL, BZH

 1. Make a donation
 2. The Call
 3. Participants
 4. What’s the International Freedom Battalion ?
 5. Historical continuity for the Red Help
 6. Materials
 7. Last Updates
 8. Facebook

Youtube, Vimeo, VidMe


Take part in this fundraising by donating :
IBAN : BE09 0016 1210 6957 - BIC : GEBA BE BB - Communication : « Rojava   »


The call

At the heart of the Middle-East, peoples of Rojava   (Syrian Kurdistan) have risen up against reactionary forces oppressing the region since decades. After setting free Rojava   from Daesh, the Rojava   inhabitants and the many foreign revolutionaries who came to support them are worrying the american imperialists and NATO as well as the reactionary and fascist regimes from the Middle-East : Turkey, Saudi Arabia and Iran. All of them are now intervening in the region with bombings and interference. By doing so, they are reproducing the same strategies that created many islamist groups such as the Daesh, Al Qaeda or Al Nusra. These groups are golems who escaped the control of the capitalist countries who gave them birth.

The ennemies of the people have great difficulty ending the struggle for liberation that peoples of Rojava   started to set, even by using their usual weapons : deadly bombings, shelling civilians, mass detentions of revolutionary militants, permanent attacks against the people’s guerrillas and capitalist hagglings. This struggle is going on in Rojava  , in Kurdistan and in the whole Middle-East, as the armed women of Rojava   are now the worst nightmare of the islamists.

After gathering their usual and historical allies -USA, NATO, EU, UN, social-democrats and reactionary regimes- Turkey undertook a wide repression campain accross the kurdish territories in Turkey, Iraq and Syria, as their main goal is to wreck the revolutionary ambitions of the oppressed peoples of Rojava  .

Let’s support the International Freedom Battalion which gathers communist, anarchist and antifascist fighters who came to defend Rojava   in the spirit of the International Brigades who defended Spain in 1936. Let’s bring our political and material support by funding hemostatic dressings. 60% of gunshot wounded die of bleeding while waiting for care. These dressings quickly stop the bleeding and cost 40€ each.

Support the revolutionary stuggle of the peoples of Rojava   and elsewhere against islamists, USA, NATO and reactionary states !

Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava


Participants to the campaign

Secours Rouge (BE)
OCML Voie Prolétarienne
Alternative Libertaire Bruxelles
Sosyalist Kadınlar Birliği
Belçika Göçmenler Kolektifi
Emek ve Özgürlük Cephesi
Coordination Action Antifasciste (FR) (AFA Marseille, AFA Paris-Banlieue, AFA Tolosa, AFA NP2C, AFA La Roche sur Yon, Ipeh Antifaxista)
Plateforme Voix des Prisonniers
Bretagne en luttes / Breizh o stourm
Arbeitskreis Solidarität
Zusammen Kämpfen Stuttgart
Revolutionären Aufbau
Rote Hilfe (CH)
Revolutionäre Jugend Gruppe Bern
Anarchistische Gruppe Bern
Revolutionäre Jugend Zürich
RAGE - Réseau d’Agitation Genève - Réseau Antifasciste
ROCML
JCML
Unité Communiste Lyon
YDG Schweiz
Groupe Antifasciste Lyon et Environs

To join the campaign, contact us !

All the fees needed by the campaign (posters, flyers, website,...) will be paid by the participants. Each donated euro will go to Rojava  .


What’s the International Freedom Battalion ?

The International Freedom Battalion (IFB) is an independent brigade composed of revolutionaries coming from Turkey, Europe and elsewhere to defend the Rojava   revolution. It exists as an independent force beside YPG  /YPJ/QSD  .

It was founded the 10th of June 2015 at the initiative of the MLKP   (Marxist-Leninist Communist Party of Turkey and Kurdistan) and it’s based on the International Brigades who defended the Spanish Revolution in 1936. Several communist and anarchist revolutionary groups (e.g. TKPML/Tikko  , MLSPB-DC, RC, TKEP/L, ΕΣΔΑ) as well as independent revolutionary individuals gathered in the BÖG (United Freedom Forces). These groups and individuals are coming from different political tendencies : marxism-leninism, hoxhaism, maoïsm, anarchism, trotskysm,...

Since it was founded, the IFB has fought on every front of Rojava   (with the exception of Afrin), and it has helped the Kurdish forces to defeat Daesh and other islamist groups in the region.


Historical continuity for the Red Help

Le SRI dans la guerre d'Espagne : à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire Le SRI dans la guerre d’Espagne : à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire

As the voluntaries of the IFB can be compared to the International Brigades in Spain, the commitment of the International Red Help (and its belgian section) in the assistance to the IFB can be compared to the assistance brought to the Republican Spain by the Red Help between 1936 and 1939. At that time, Red Help funded and provided medical supplies and staffs for the antifascist fighters.

Last updates

Unfortunately, we can’t provide updates in all the languages. You can find every update on the french version of this page.

Tags de cet article: - Nos sources
20 septembre 2015

Matériels

Sticker Sticker
Sticker Sticker
Flyer Recto Flyer Recto
Flyer Verso Flyer Verso
Poster Poster

Tags de cet article: - Nos sources
SPIP | Plan du site | Qu'est-ce que le RSS?