Other languages: BZH, CAT, CYM, DE, EN, EUS FR, GAL, IT, NL

  1. Cyfrannu arian
  2. Yr Alwad
  3. Cyfranogion
  4. Wat zijn « Hemostatische verbanden »
  5. Beth yw’r Bataliwn Cydwaladol dros Ryddid?
  6. Dilyniant hanesyddol i’r Cymorth Coch
  7. Deunydd
  8. Yr wybodaeth ddiweddaraf


Youtube, Vimeo, VidMe

Cydsafiad chwyldroadol gyda Rojava

Cydsafiad chwyldroadol gyda Rojava


Cymerwch ran mewn codi arian drwy roi cyfraniad :
IBAN: CH82 0900 0000 8555 9939 2 – Communication: «Celox».


Yr Alwad

Yng nghalon y Dwyrain Canol, mae pobloedd Rojava (Cwrdistan Syriaidd) wedi codi yn erbyn y grymoedd adweithiol sydd yn eu gormesu ers degawdau. Wedi rhyddhau Rojava rhag Daesh, mae trigolion Rojava, a’r chwyldroadwyr estron niferus a aeth yno i’w cefnogi, bellach yn poeni am yr imperialwyr Americanaidd, ac am NATO, yn ogystal ag am lywodraethau adweithiol a ffasgaidd yn y Dwyrain Canol: Twrci, Sawdi-Arabia ac Irán. Bellach mae’r rhain i gyd yn ymyrryd yn yr ardal ac yn bomio yno. Wrth wneud hyn, maent yn dilyn yr un strategaethau ag a greodd lawer o’r grwpiau Islamiaethol, fel Daesh, Al Qaeda ac Al Nusra. Mae’r gwledydd cyfalafaidd a greodd y grwpiau hyn, ac a roddodd fywyd iddynt, bellach wedi colli rheolaeth drostynt.

Mae gelynion y bobl yn ei chael yn anodd iawn i roi terfyn ar yr ymdrech dros ryddid a gychwynnwyd gan bobloedd Rojava, hyd yn oed drwy ddefnyddio eu harfau arferol: lladd drwy fomio, drwy daro sifiliaid, drwy fynd â thorfaoedd o ymgyrchwyr chwyldroadol i’r ddalfa, a thrwy ymosod o hyd ar herwfilwyr y bobl. Mae’r ymdrech hon yn mynd yn ei blaen yn Rojava, yng Nghwrdistan a thrwy’r Dwyrain Canol i gyd. Erbyn hyn, menywod arfog Rojava yw hunllef waethaf y grymoedd Islamiaethol.
Wedi iddi gasglu ynghyd ei chynghreiriaid hanesyddol arferol, sef UDA, NATO, yr UE, y CU, democratiaid sosialaidd a llywodraethau adweithiol, dechreuodd Twrci ar ymgyrch ormesol helaeth drwy’r tiriogaethau Cwrdaidd yn Nhwrci, yn Irác ac yn Syria. Eu prif nod yw dinistrio uchelgais chwyldroadaol pobloedd orthrymedig Rojava.

Cefnogwn y Bataliwn Cydwladol dros Ryddid. Mae hwn yn casglu ynghyd yr ymladdwyr Comiwynyddol, anarchaidd a gwrthffasgaidd a aeth i amddiffyn Rojava, yn ysbryd y Brigadau Cydwaladol a fu’n amddiffyn Sbaen yn 1936. Dangoswn ein cefnogaeth wleidyddol ac ariannol drwy gyllido rhwymiadau hemostatig. Mae 60% o’r rhai a gaiff eu clwyfo drwy saethu yn gwaedu i farwolaeth wrth aros am ofal. Mae’r rhwymiadau hyn yn atal y gwaedu yn gyflym a’u pris yw 40€ yr un.

Cefnogwn ymdrech chwyldroadol pobloedd Rojava, a mannau eraill, yn erbyn Islamiaeth, UDA, NATO a’r gwladwriaethau adweithiol!

Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava

Combattant(e)s du Bataillon International de libération au Rojava


Yn cyfranogi yn yr ymgyrch

Y rhestr lawn bellach yma.

I ymuno â’r ymgyrch, cysylltwch â ni!

Telir yr holl ffioedd angenrheidiol (posteri, taflenni, y wefan,…) gan y cyfranogwyr. Bydd pob ewro a roddir yn mynd i Rojava.


Premier achat de Celox.

Premier achat de Celox.


Notre Celox au Rojava

Notre Celox au Rojava


Notre Celox au Rojava

Notre Celox au Rojava


signal-2017-03-04-124052.jpg


Beth yw’r Bataliwn Cydwladol dros Ryddid?

ifblogo.png

Mae’r Bataliwn Cydwladol dros Ryddid (IFB) yn frigâd annibynnol ac ynddi chwyldroadwyr o Dwrci, o Ewrop ac o fannau eraill. Ei nod yw amddiffyn chwyldro Rojava. Grym annibynnol ydyw wrth ochr YPG/YPJ/QSD.
Fe’i sefydlwyd ar 10 Mehefin, 2015, ac fe’i hysgogwyd gan y MLKP (Plaid Gomiwnyddol Farxaidd-Leninaidd Twrci a Chwrdistan). Mae’n seiliedig ar y Brigadau Cydwladol a fu’n amddiffyn y Chwyldro Sbaenaidd yn 1936. Ymgasglodd sawl grŵp chwyldroadol Comiwnyddol ac anarchaidd (e.e. TKPML/Tikko, MLSPB-DC, RC, TKEP/L, ΕΣΔΑ), yn ogystal â chwyldroadwyr annibynnol unigol, yn y BÖG (Lluoedd Undeig dros Ryddid). Mae gwahanol dueddidau gan y grwpiau hyn: Marxaeth-Leninaeth, Hoxhaaeth, Maoaeth, anarchiaeth, Trotskyaeth,…
Er pan y’i sefydlwyd, mae’r IFB wedi ymladd ar bob ffrynt yn Rojava (ac eithrio Afrin), a bu’n helpu’r lluoedd Cwrdaidd i drechu Daesh a grwpiau Islamiaethol eraill yn yr ardal.


Dilyniant hanesyddol i’r Cymorth Coch

Le SRI dans la guerre d'Espagne: à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire

Le SRI dans la guerre d’Espagne: à gauche des volontaires canadiens, à droite un hôpital militaire

Mae modd cymharu gwirfoddolwyr yr IFB â’r Brigadau Cydwladol yn Sbaen, ac ymroddiad y Cymorth Coch Rhyngwladol (a’i adran Felgaidd) rhwng 1936 a 1939. Y pryd hynny, cyllidodd y Cymorth Coch gyflenwadau meddygol i’r ymladdwyr gwrthffasgaidd.Y diweddaraf ar 1 Chwefror 2018
Amddiffynnwn y lluoedd sydd yn amddiffyn Rojava yn Afrin!
Mae’r ymgyrch i brynu Celox ac i’w anfon i’r Bataliwn Cydwladol dros Ryddid yn Rojava wedi profi’n llwyddiannus iawn. Dechreuodd cyn y frwydr dros Kobane, a datblygodd fel y cafodd y lluoedd cydwladol Celox ar gyfer yr ymosodiad terfynol ar y galiffiaeth yn y frwydr fawr dros Raqqa. Yn ystod y rhyfel bu’r lluoedd cydwladol yn eu hatrefnu eu hunain yn Rojava (ac ymddangosdd unedau newydd, fel yr ’YPG Rhyngwladol’). Yn awr, a byddin Twrci a’u cefnogwyr Islamiaethol yn ymosod ar Rojava yn Afrin, a’r lluoedd cydwladol yn symud tuaf at y ffrynt hwn, gwelir bod Celox yn bwysicach byth. Ar frys, rhaid inni gyllido, prynu a delifro’r Celox newydd i’r ffrynt. Cyfrannwch i’r ymgyrch hon, os gwelwch yn dda!


manifestation en solidarité avec les internationalistes espagnols

manifestation en solidarité avec les internationalistes espagnols